top of page

F'din il-pagna tistghu taqraw pubblikazzjonijiet kif ukoll santi ta' tifkira, li l-Konfraternita tohrog minn zmien ghall-iehor, specjalment fil-Festa iddedikata lil Madonna ta' Lourdes fir-rahal tal-Qrendi.

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 1 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2010

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 2 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2011

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 3 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2012

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 4 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2013

Ktieb tal-Quddiesa ghall-okkazzjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, meqjuma fil-Knisja Parrokkjali tal-Qrendi

Tifkira ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes Qrendi 2012

Il-fuljett li gie ippublikat ghall-okkazjoni ta' l-Oratorju "Mater Mirabilis" li gie ezegwit nhar is-Sibt 14 ta' Frar 2009. Lirika ta' John Buttigieg u Muzika tas-Surmast Anthony Pace.

Tifkira tal-Gemellagg bejn il-Konfraternita' tal-Beata Vergni Immakulata ta' Lourdes, Qrendi u l-Confraternita' SS Crocifisso ta' Monreale ghall-okkazjoni tal-Festa 2011

Tifkira ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes Qrendi 2013 mill-Arcikonfraternita' ta Marija SS tar-Ruzarju - Knisja ta' San Duminku ta' Bitonto

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 4 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2013

l-fuljett Mariapolis Harga Numru 5 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2014

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 6 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2015

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 7 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Lulju 2016

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 8 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Lulju 2017

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 9 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Lulju 2018

Il-fuljett Mariapolis Harga Numru 10 ippublikat ghall-okkazjoni tal-Festa tal-Madonna ta' Lourdes, Qrendi

Gunju 2019

bottom of page